บริษัท ซีเอชซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริการออกแบบ จัดหาและก่อสร้างสำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงสูง สายส่งไฟฟ้า สถานีย่อย และโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งครอบคลุมงานรื้อถอน การติดตั้งเสาโครงเหล็ก และการติดตั้งตัวนำไฟฟ้าและการขึงสายไฟ ปัจจุบันบริษัทให้บริการก่อสร้างไซต์งานทั่วประเทศ

CHC

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จัดหาและก่อสร้าง

สายส่งไฟฟ้าแรงสูง สายส่งไฟฟ้า สถานีย่อย และโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งครอบคลุมงานรื้อถอน การติดตั้งเสาโครงเหล็ก และการติดตั้งตัวนำไฟฟ้าและการขึงสายไฟ 

ทีมงาน

โดยช่างผู้ชำนาญงานมากประสบการณ์ ราคาและคุณภาพงาน ตามความต้องการของลูกค้า